Vzdělávací Ústav Živých Alternativních Směrů

Chtěli byste nám pomoci?

Pracujeme na novém uspořádání stránky Pořádáme.
Prosíme o trpělivost než bude práce u konce…

Vize

Smyslem aktivit vÚžasu je nastartování procesů změn myšlení, chování a postojů k jednotlivým činnostem člověka v jeho běžném životě. Jsme příkladem, který pomůže k dalším změnám v postojích a také k otázkám přemýšlení.

V lesní školce vMaliní jsou děti v  bezprostředním kontaktu s přírodou. Po celý rok budou součástí jí samé, naučí se úctě a respektování přírody a zároveň pochopí její význam pro člověka. 

Poslání

Vytváříme bezpečně laskavý prostor s lidmi kompetentními vychovávat generaci s jasnými hodnotami, s vizí a porozumění současnému světu.

Poskytujeme čas a prostor konstruktivní debatě o nových, hospodárnějších a udržitelných metodách života. 

Posilujeme a zvyšujeme vědomí o vztazích člověka k přírodním jevům, dějům a kulturním tradicím.

Ukazujeme, že člověk je součástí velkého zázraku a může změnit své chování a myšlení tak, aby byl prospěšným pro další jeho součásti.

Žijeme tak, že šetrnějšími způsoby hospodaření  lze dosáhnout minimalizace dopadů na životní prostředí.

Činnosti

lesní mateřská školka, exkurze pro školy, letní tábory, pobyty pro rodiny

Předškolní vzdělávání pro předem vybranou skupinu dětí. Vznikne tým lektorů, který bude provázet děti od 3 – 6 let všemi ročními obdobími, tradicemi spojenými se svátky a významnými dny.

Paralelně s činností předškolního „klubu“ vznikne nabídka tematických programů pro mladší žáky ZŠ a děti MŠ. Programy nabídneme školám přímo v jejich bezprostředním okolí, případně v jejich prostorách. V letní sezóně nabídneme tři turnusy táborů pro děti do 12-ti let a tábor pro seniory.

V dalších 2-3 letech se chceme zabývat do větší hloubky předškolním zařízením s prvky waldorfské pedagogiky. Vybudovat pobytové středisko pro děti, žáky, studenty i dospělé, kterým budeme nabízet programy v tématech trvale udržitelného rozvoje. Nabízet celotýdenní tematické programy vedené zkušenými pedagogy, středisko bude mít domácí kuchyni a poskytne rodinnou atmosféru.

Chceme dát prostor dalším zájmovým skupinám, které mohou svojí činností obohatit naše poslání, např. vzděláváním dospělých nebo profesním skupinám.

vÚžasu z. ú.
vzdělávací ústav živých alternativních směrů
Zahradní 627
788 15 Velké Losiny

IČ: 05706076
číslo účtu: 2601184844/2010
​ID adresa: w53nc3
tel: 606758410

Design Petr Bušina, administrace Jakub Mičkech