Vše, co pro Vás chystáme:

 

 

 

Mezinárodní noc pro netopýry

Místo:  Zámek Velké Losiny

Termín: 15.9. 18:00 – 20:00 hod.

Dílničky pro děti, ukázka odchytu netopýrů,
odborná přednáška a film „Netopýři ve tmě.“

Setkání vMaliní

Místo: Lesní mateřská školka Nový Malín

Termín: 22.9. 15:00 – 20:00 hod.

 

 Malá oslava ročního působení lesní mateřské školky s hudbou, divadlem a zdravým jídlem.

Exkurze Tour de odpad

Termín: 26.9  8:00 – 16:00hod.

Odjezd v 8:00 od Hotelu Istria ve Velkých Losinách. Příjezd do 16:00.

-Kam mizí naše odpadky, kdo je zpracovává a jak?

-Kam se podíváme? – Stanice bioplynu Rapotín, Skládka Suez Rapotín, Ekoservis Zábřeh a Mosev Nová Hradečná.

 

Lesy a jejich obyvatelé

Místo: Sál kina Velké Losiny

Termín 4.10. – 17:00 hod.

 

 Beseda s ing. Tomášem Pospíšilem, lesníkem srdcem a duší, bývalým lesní správcem Loučné nad Des. a ředitelem Krajského ředitelství LČR v Šumperku. Besedovat budeme o hospodaření a ochraně lesa, o tom, kdo v lese žije a jaké má nároky a není to jen kůrovec, ale třeba sokol či vlk a nebo jelen.

Tři „Ká“ – kůrovec, kleč a kamzík

Místo: Sál kina Velké Losiny

Termín: 29.11. – 17:00 hod.

 

Ochrana přírody a krajiny je věcí náš všech. Pojďte si  poslechnout, jaké jsou trendy v ochraně CHKO Jeseníky a klást otázky, které Vás napadají, když jdete Jeseníky. Beseda s Mgr. Petrem Šajem, vedoucím CHKO Jeseníky, fotografem a ornitologem.