Renata Čechová

Renata Čechová

ředitelka

Jsem maminkou tří dětí i matkou celého projektu vÚžasu. Po ukončení působení na středisku ekologické výchovy Švagrov, jsem byla posilována v myšlence, ať pokračuji ve vzdělávacím, osvětové a smysluplném působení na děti v oblasti udržitelného rozvoje (taky se tomu říká ekologická výchova). A proč ne? Tato práce a vlastně poslání mě baví.  Vždy jsem nachystaná k výpravě s dětmi, s batohem plným maličkostí na bádání a objevování tajů přírody. A že jich tam je! Mám za sebou téměř 30-tiletou praxi s dětmi mladšího školního věku a není mi vzdálené pracovat i s dospělými. Již  čtvrtým rokem i se seniory. Nyní pracuji jako metodický konzultant v EVVO na Lipce Brno a těším se na náš první počin vÚžasu – lesní školku vMaliní s Leničkou a Marcelem.

Marcel Minář

Marcel Minář

průvodce LMŠ

Od svých dětských let jsem nejšťastnější v přírodě. Vyrůstal jsem na malém městě, s lomem, rybníkem a lesem za domem. Všechen volný čas jsem trávil hrou na indiány, nebo broděním na břehu rybníka s nohama plnýma pijavic, kde jsem obdivoval zásnubní trylkování ropuchy zelené a v láhvi od okurek nosil domů čolky a potápníky. Život v souladu s přírodou, spolu se skautskými ideály mne poté provázel od puberty až do dospělosti, kdy jsem aktivně vedl skautský roverský oddíl a oddíl těch nejmenších, vlčat a světlušek. Po několika letech práce na manažerských pozicích, jsem si splnil svůj sen a můj koníček se mi stal prací. Vystudoval jsem pedagogiku volného času a věnuji se tomu, co mne celý život naplňovalo a bavilo. Dětem i dospělým předávám zkušenosti z oblasti ochrany přírody, zoologie, pobytu v přírodě, práce se dřevem. Ale co je pro mne nejdůležitější? Práce, kterou dělám, mi dává hluboký smysl a věřím, že právě ti nejmenší jsou nadějí naší planety.

Lenka Krahulcová

Lenka Krahulcová

průvodkyně LMŠ

Jsem člověk s dětskou Duší, proto si s dětmi asi tolik rozumím. Dokážu se nadchnout a toto nadšení sdílet s druhými. Ráda vyprávím příběhy s tajemstvím a miluji všechno, co roste, dýchá a třpytí se. Učitelkou jsem se stala, protože se ráda sama učím a s věkem se tato touha proměňuje v tichou radost, štěstí a hluboký obdiv ke světu – k přírodě, lidem, tradicím i vývoji. Vystudovala jsem učitelství pro mateřské školy, hudební výchovu a český jazyk pro základní i střední školy a v současné době se s nadšením a obdivem nořím do waldorfské pedagogiky. Práce na středisku ekologické výchovy Švagrov mi ukázala, jak má radost z toulání se přírodou hluboce souvisí se vztahem k Zemi, spojila mě s přáteli a přeji si toto vše sdílet i dál – pro začátek v naší lesní mateřské školce.