Vzdělávací Ústav Živých Alternativních Směrů

Momentálně pro vás máme :

Chcete nás podpořit? Mrkněte do záložky podpořte nás…

Vize

Smyslem aktivit vÚžasu je nastartování procesů změn myšlení, chování a postojů k jednotlivým činnostem člověka v jeho běžném životě. Jsme příkladem, který pomůže k dalším změnám v postojích a také k otázkám přemýšlení.

V lesní školce vMaliní jsou děti v  bezprostředním kontaktu s přírodou. Po celý rok budou součástí jí samé, naučí se úctě a respektování přírody a zároveň pochopí její význam pro člověka. 

Poslání

Vytváříme bezpečně laskavý prostor s lidmi kompetentními vychovávat generaci s jasnými hodnotami, s vizí a porozumění současnému světu.

Poskytujeme čas a prostor konstruktivní debatě o nových, hospodárnějších a udržitelných metodách života. 

Posilujeme a zvyšujeme vědomí o vztazích člověka k přírodním jevům, dějům a kulturním tradicím.

Ukazujeme, že člověk je součástí velkého zázraku a může změnit své chování a myšlení tak, aby byl prospěšným pro další jeho součásti.

Žijeme tak, že šetrnějšími způsoby hospodaření  lze dosáhnout minimalizace dopadů na životní prostředí.

Činnosti

lesní mateřská školka, exkurze pro školy, letní tábory, pobyty pro rodiny

Předškolní vzdělávání pro předem vybranou skupinu dětí. Vznikne tým lektorů, který bude provázet děti od 3 – 6 let všemi ročními obdobími, tradicemi spojenými se svátky a významnými dny.

Paralelně s činností předškolního „klubu“ vznikne nabídka tematických programů pro mladší žáky ZŠ a děti MŠ. Programy nabídneme školám přímo v jejich bezprostředním okolí, případně v jejich prostorách. V letní sezóně nabídneme tři turnusy táborů pro děti do 12-ti let a tábor pro seniory.

V dalších 2-3 letech se chceme zabývat do větší hloubky předškolním zařízením s prvky waldorfské pedagogiky. Vybudovat pobytové středisko pro děti, žáky, studenty i dospělé, kterým budeme nabízet programy v tématech trvale udržitelného rozvoje. Nabízet celotýdenní tematické programy vedené zkušenými pedagogy, středisko bude mít domácí kuchyni a poskytne rodinnou atmosféru.

Chceme dát prostor dalším zájmovým skupinám, které mohou svojí činností obohatit naše poslání, např. vzděláváním dospělých nebo profesním skupinám.

Tváře:

Renata Čechová

Renata Čechová

ředitelka

Jsem maminkou tří dětí i matkou celého projektu vÚžasu. Po ukončení působení na středisku ekologické výchovy Švagrov, jsem byla posilována v myšlence, ať pokračuji ve vzdělávacím, osvětové a smysluplném působení na děti v oblasti udržitelného rozvoje (taky se tomu říká ekologická výchova). A proč ne? Tato práce a vlastně poslání mě baví.  Vždy jsem nachystaná k výpravě s dětmi, s batohem plným maličkostí na bádání a objevování tajů přírody. A že jich tam je! Mám za sebou téměř 30-tiletou praxi s dětmi mladšího školního věku a není mi vzdálené pracovat i s dospělými. Již  čtvrtým rokem i se seniory. Nyní pracuji jako metodický konzultant v EVVO na Lipce Brno a těším se na náš první počin vÚžasu – lesní školku vMaliní s Leničkou a Marcelem.

Marcel Minář

Marcel Minář

průvodce LMŠ

Od svých dětských let jsem nejšťastnější v přírodě. Vyrůstal jsem na malém městě, s lomem, rybníkem a lesem za domem. Všechen volný čas jsem trávil hrou na indiány, nebo broděním na břehu rybníka s nohama plnýma pijavic, kde jsem obdivoval zásnubní trylkování ropuchy zelené a v láhvi od okurek nosil domů čolky a potápníky. Život v souladu s přírodou, spolu se skautskými ideály mne poté provázel od puberty až do dospělosti, kdy jsem aktivně vedl skautský roverský oddíl a oddíl těch nejmenších, vlčat a světlušek. Po několika letech práce na manažerských pozicích, jsem si splnil svůj sen a můj koníček se mi stal prací. Vystudoval jsem pedagogiku volného času a věnuji se tomu, co mne celý život naplňovalo a bavilo. Dětem i dospělým předávám zkušenosti z oblasti ochrany přírody, zoologie, pobytu v přírodě, práce se dřevem. Ale co je pro mne nejdůležitější? Práce, kterou dělám, mi dává hluboký smysl a věřím, že právě ti nejmenší jsou nadějí naší planety.

Lenka Krahulcová

Lenka Krahulcová

průvodkyně LMŠ

Jsem člověk s dětskou Duší, proto si s dětmi asi tolik rozumím. Dokážu se nadchnout a toto nadšení sdílet s druhými. Ráda vyprávím příběhy s tajemstvím a miluji všechno, co roste, dýchá a třpytí se. Učitelkou jsem se stala, protože se ráda sama učím a s věkem se tato touha proměňuje v tichou radost, štěstí a hluboký obdiv ke světu – k přírodě, lidem, tradicím i vývoji. Vystudovala jsem učitelství pro mateřské školy, hudební výchovu a český jazyk pro základní i střední školy a v současné době se s nadšením a obdivem nořím do waldorfské pedagogiky. Práce na středisku ekologické výchovy Švagrov mi ukázala, jak má radost z toulání se přírodou hluboce souvisí se vztahem k Zemi, spojila mě s přáteli a přeji si toto vše sdílet i dál – pro začátek v naší lesní mateřské školce.

vÚžasu z. ú.
vzdělávací ústav živých alternativních směrů
Zahradní 627
788 15 Velké Losiny

IČ: 05706076
číslo účtu: 2601184844/2010
​ID adresa: w53nc3
tel: 606758410

Design Petr Bušina, administrace Jakub Mičkech