Vzdělávací plán lesní školky vMaliní:

(Celý Provozní řád najdete zde)

Období Dozrávání
Záměr:

 • Společně s dětmi a rodiči dotváření zázemí školky.
 • Seznámit děti s prostředím školky, okolím, s rytmem dne a týdne.
 • Adaptovat se a vytvářet zdravé a láskyplné vztahy k lidem i přírodě.
 • Rozvíjet smyslové vnímání a poznatky o letní a podzimní přírodě.
 • Posilovat v dětech odvahu a schopnost čelit překážkám

Podtémata:

 • Příběh Ronji dcery loupežníka (příměstský tábor podle lgendy)
 • Mezinárodní noc pro netopýry
 • Svatováclavská a michaelská slavnost
 • Jablíčková slavnost
 • Den stromů a uspávání broučků
 • Den seniorů

Doba realizace: 3 měsíce – srpen, září, říjen
Charakteristika období:

 • Uvědomění si významu vrcholného léta a podzimu jako období sklizně úrody a počátek procesu odumírání života v přírodě.
 • Sv. Václav a Michael jako symbol boje s těmito silami.
 • Význam drobné práce, řemesel, úcta k jídlu a ukončení cyklu (lidé, zvířata, rostliny se chystají na zimu).
 • Skřítci jako symbol životní síly přírody stahující se do nitra Země.

Nabízené činnosti:

 • sběr a tvoření z přírodnin, zpracování dřeva (oplétané plůtky, hmyzí hotel, škvorovník, krmítko a budka, příprava dřeva na zimu)
 • pozorování a zkoumání živočichů, rostlin a nerostů (na louce, ve vodě, v zemi i ve vzduchu)
 • poznávání života netopýrů, rozmanitost hmyzu a první odlety ptáků
 • sběr a zpracovávání bylin, lesních plodů, obilí, ovoce a zeleniny (mletí, vaření, konzervování, kompostování)
 • zahradničení (příprava záhonů, pletí) výroba a pouštění draků a komet
 • malování, kreslení, zpěv, recitace s pohybem
 • vydatný pohyb venku, terénní nerovnosti a překážky, lezení do výšky
 • pohyb venku za každého počasí – postupné prodlužování výprav
 • dobrodružné výpravy a původ naší jurty (příměstský tábor)
Období Světel
Záměr:

 • Vnímat a postupně uchopovat procesy změn probíhající nejen v přírodě.
 • Vnímat vzájemnou sounáležitost ve vztahu k tradicím.
 • Vnímat a cítit teplo fyzické i v lidských vztazích.
 • Uvědomovat si potřeby člověka a zvířat v zimě.

Podtémata:

 • Martinská slavnost
 • Mikulášská slavnost
 • Adventní spirála
 • Stromeček pro zvířátka
 • Vánoce
 • Slavnost mudrců (tříkrálová)
 • Hromnice

Doba realizace:
3 měsíce – listopad, prosinec, leden

Charakteristika období:

 • Prožitek zkracujícího se dne prostřednictvím tradičních lidských činností uprostřed kruhu blízkých lidí, prožitek vzájemnosti.
 • Svatý Martin jako symbol lidského soucítění, vzájemné pomoci a úcty.
 • Prožitek nálady adventního času. Vánoce jako symbol příchodu nového života po období odumření. Doznívání zážitků Vánoc při slavnosti mudrců (tří králů). Nový rok jako symbol optimismu a nové perspektivy. Prožitek vrcholného období zimy v přírodě a v jeho tradicích.
 • Povzbuzení dýchání a krevního oběhu vydatným pohybem na sněhu a ledu.

Nabízené činnosti:

 • výroba lucerniček
 • práce s voskem – výroba svíček, tvoření z vlny
 • práce s těstem – martinské rohlíčky a cukroví (v rámci výletu do Šumperka)
 • rukodělné činnosti – výroba vánočních ozdob (s rodiči dárků)
 • malování, kreslení, zpěv, recitace s pohybem
 • krmení ptáků a lesní zvěře
 • zimní radovánky na sněhu a ledu
 • pozorování zvířecích stop a pobytových znamení v lese
 • výpravy do tichého zasněženého lesa
Období Probouzení
Záměr:

 • Rozvíjet elementární poznatky o jarní přírodě, vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.
 • Období probouzení zimních spáčů a začátek pronikání životních sil z nitra Země na povrch.
 • Seznamovat se a pozorovat mláďata zvířat a vývojové fáze hmyzu a obojživelníků, prvních květů.

Podtémata:

 • Masopust
 • Vynášení Moreny-Zimy
 • Semínková jarní slavnost
 • Velikonoční slavnosti
 • Ptačí a žabí námluvy

Doba realizace:
3 měsíce – únor, březen, duben

Charakteristika období:

 • Masopust jako symbol živelnosti a tělesnosti, opaku adventního období – cesta sebevyjádření, seberealizace, prožitek různých rolí a soutěžení.
 • Zahájení prací na záhoncích jako prostředek poznávání a pozorování probouzející se přírody, podpora zkoumání a experimentování.
 • Tradiční dětské hry a činnosti jako symbol radosti, činorodosti a nových sil.
 • Rytmizace a opakování jako prostředek upevnění vnitřního řádu v období všeobecného vnějšího pohybu a změn v přírodě.
 • Probouzení zimních spáčů a rostlin – cibulky, semínka, pupeny.
 • Velikonoční zajíc jako symbol překonání vlastních potřeb. Vejce jako symbol nového života a proutí jako symbol proudící životní síly.

Nabízené činnosti:

 • výroba masopustních masek a hudebních nástrojů
 • hudebně-pohybové činnosti – tradiční veselí v masopustním průvodu
 • výroba Moreny-symbolu Zimy a její vynášení
 • zahradničení – půda, setí prvních semínek a pozorování klíčení
 • práce s hlínou a blátem
 • práce s těstem – pečení tradičních jidášů
 • malování, kreslení, zpěv recitace s pohybem, velikonoční tvoření
 • pozorování vývoje a života různých živočichů ve vodě, na louce a lese (mláďata, netopýři, ježci, hadi, obojživelníci, včelky, motýlci, mravenci)
 • výroba stavebnin pro ptáčky, pozorování hnízdění ptáků
 • čištění a větrání budek
Období Slunce
Záměr:

 • Rozvíjet mezilidské vztahy s důrazem na rodinu, uvědomovat si pocit bezpečí v kruhu rodiny a přátel.
 • Poznávat lidské tělo a rozvíjet všechny smysly, poznávat přírodu všemi smysly.
 • Poznávat a prožívat tradice, kulturu a přírodní živly.
 • Společně s dětmi a rodiči zvelebovat zázemí a okolí školky, sžívat se vzájemně i se sousedy.

Podtémata:

 • Den matek
 • Den otců
 • Den Země
 • Otevírání studánek
 • Růžová slavnost – letnice
 • Senoseč
 • Svatojánská slavnost (letní slavnost pro školáky)

Doba realizace:
2 měsíce – květen, červen

Charakteristika období:

 • Navázání na předchozí období prožitím vztahu k nejbližší osobě (svátek matek a planety Země, svátek otců).
 • Starost a péče o Zemi, poděkování a úcta k zázraku života – čas přijímat a také dávat.
 • Otvírání studánek a letnice – královničky jako symbol uvolnění léčivých sil Země, čistoty a pták jako symbol svobodného ducha a svobodné lidské vůle.
 • Prostřednictvím sběru léčivých bylin a péče o záhony prožitek síly nastávajícího léta v jeho plnosti.
 • Svatý Jan jako obraz zralosti a obratu – kvalitativní změny v přírodě i v nitru člověka (nejen já, ale i druzí).

Nabízené činnosti:

 • rukodělné činnosti – výroba dárku pro maminku a pro tatínka
 • čištění studánek a potoka
 • zahradničení (sběr bylinek, jahod, prvních plodů)
 • zpracování první úrody
 • pletení věnců z kvítí pro královničky
 • výroba koníka na jízdu králů
 • tkaní z trávy a rákosu
 • pozorování a zkoumání živočichů v přirozeném prostředí – jejich nahřívání na slunci
 • pozorování květů bylin, stromů i keřů
 • společná výroba herbáře
 • péče o křížek u školky
 • zpěv, recitace s pohybem, muzicírování
 • zvuky, vůně, chutě, barvy a hmatové vjemy v přírodě