Lesní mateřská škola vMaliní

Principy

Děti jsou venku. Pečují o záhonky v areálu školky, vaří si oběd na ohni, pracují s nožem, s nářadím a nástroji, lezou na stromy, poznávají a vnímají přírodu všemi smysly, cestují vlakem, busem i auty na výlety po okolí.

Učí se být za sebe odpovědné a přemýšlet nad riziky svého jednání.

Přirozeně se setkávají s principy trvale udržitelného rozvoje, s ochranou přírody, se zásadami zdravého životního stylu, s péčí o domácí zvířata, s péčí o sebe a své okolí….

Setkávají se se svými vrstevníky a na společných akcích spolu s rodiči rozvíjí přátelství a vzájemný respekt.

Zázemím v době chladných dní je zateplená jurta. 

Co lesní mateřská škola dětem přináší

V přírodě je posilována nejen psychická odolnost, ale také odolnost manuální, tělesná. Také je pozitivně podporován duševní, citový a sociální vývoj dětí. Podstatnou věcí je, že pobyt venku posiluje imunitní systém a pomáhá k prevenci nemocí. Slouží i k prevenci úrazů, protidrogové prevenci, alergiím atd.

Hra v přírodě u dětí podporuje kreativitu, komunikační schopnosti, plánování, ale i neméně důležité prvky, jako sebedůvěru, vytrvalost, schopnost koncentrace. Prostředí děti inspiruje k tvůrčí činnosti, šikovnosti, rozvíjení fantazie. V přírodě je možné citlivěji prožívat a to všemi pěti smysly.

Koncepce Lesní mateřské školy

Lesní mateřská škola je druhem předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku, děti si hrají a „učí“ se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Práce s dětmi je propojována s ročním obdobím a je přizpůsobována aktuálnímu počasí. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti a poznání.

Základy koncepce lesní mateřské školy vznikly v Norsku a ve Švédsku jako přirozená součást předškolní výchovy. Dnes je tento typ předškolní výchovy rozšířen v mnoha státech Evropy.

Stravování

Společné jídlo je dalším rituálem, který dělá ze skupiny dětí partu. Společnou svačinu považuje za velmi důležitou, neboť rituál společného jídla se vytrácí i z rodinného života. Do školky si děti nosí vlastní svačiny z domova v krabičce. Důležité je, aby rodiče volili zdravou svačinu (celozrnné pečivo, ovoce, zelenina, sýr, maso,ořechy) a vyvarovali se sladkostem.
Teplé jídlo neposkytujeme.

Předpoklady pro děti

Do školky přijímáme děti, které jsou samostatné v sebeobslužnosti při hygieně, při převlékání. Základním předpokladem je, aby děti měly kvalitní, cibulovité oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí, dále batůžek se svačinou a pitím, připravený z domova a náhradní oblečení. Na spaní děti potřebují spacák.